-


Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ δια μέσου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΑΠΘ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Καρδιομεταβολική Ιατρική/Cardiometabolic Medicine – CARMMEDI», διάρκειας 33 διδακτικών ωρών. Αιτήσεις έως 10/9/2021

Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ διοργανώνει δια μέσου του  Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 33 διδακτικών ωρών με τίτλο «Καρδιομεταβολική Ιατρική/Cardiometabolic Medicine – CARMMEDI».

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του προγράμματος αυτού είναι οι Κώτσα Καλλιόπη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ), Ζεμπεκάκης Παντελής (Καθηγητής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ) και Καραμήτσος Θεόδωρος (Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας του Τμήματος Ιατρικής).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής προσέγγισης και συνδυαστικής αντιμετώπισης των ασθενών με συνυπάρχοντα – περισσότερα του ενός- καρδιομεταβολικά νοσήματα καθώς η ταυτόχρονη προσέγγιση των ασθενών από τις πλευρές της Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, της Προληπτικής Καρδιολογίας και της Νεφρολογίας και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών κρίνεται σήμερα περισσότερο από επιβεβλημένη.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησής του. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος. Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-