-


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 9ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» του τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Αιτήσεις έως τις 14/11/2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) ειδικεύσεις:

1. Κλινική ΔιαβητολογίαΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2. Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής,Φαρμακευτικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής-Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Έντυπη αίτηση (Αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ, www.diabetes.ihu.gr
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει φωτογραφία.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
8.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών-οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 13 Σεπτεμβρίου έως 14 Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών - Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.diabetes.ihu.gr

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην διεύθυνση:
ΔΙ.ΠΑ.Ε Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη- ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400 ΤΘ 141
τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ από 9:30 έως 12:00 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (σε μορφή PDF).
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε φάκελο.

Επικοινωνία-Πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:
τηλ. 2310-013100, καθημερινές από 9:00 έως 12:00.

Ο Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κυριάκος Καζάκος
Παθολόγος-Διαβητολόγος
Kαθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-