-


Μεταβατικές Διατάξεις 2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ27049/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη»

Σας γνωστοποιούμε το νέο ΦΕΚ από 11/10/2021 με τα νέα δεδομένα για τις μεταβατικές διατάξεις, για την απόκτηση του τίτλου της  εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη.


Για την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (πληροφορίες τηλ: 210 8208808)

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σκούτας

 

Η Γεν. Γραμματέας

Καλλιόπη Κώτσα


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-