-


Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. στις 29/01/2023

Θεσσαλονίκη, 18/01/2023

Αρ. Πρωτ. ΕΞ.1194ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣε συνέχεια και εκτέλεση αποφάσεως της από 12.11.2022 ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου μας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη» [στο εξής ΕΛΕΜΕΔ] για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μελών, με αντικείμενο την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της ΕΛΕΜΕΔ εντός τριμήνου από την ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως (12.11.2022), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΜΕΔ:

Α. Καλεί τα μέλη του σωματείου σε έκτακτη γενική συνέλευση την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο «ELECTRA PALACE» στη Θεσσαλονίκη (στην αίθουσα MAKEDONIA) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού του σωματείου μας».

Β. Καλεί τα μέλη του σωματείου να αποστείλουν, από την 21.01.2023 ως και την 25.01.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας ([email protected]) με τις ενδεχόμενες προτάσεις τους για τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού, τα οποία, κατά τη γνώμη τους, χρήζουν τροποποίησης, όπως και με τις τυχόν προτάσεις τους για το περιεχόμενο των νέων διατάξεων. 

Γ. Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου μας, για την επίτευξη απαρτίας στη Γενική Συνέλευση περί τροποποίησης διατάξεων του καταστατικού του, απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα με την έννοια του άρθρου 7 του ισχύοντος καταστατικού μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, η δε απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων μελών.


Με τιμή,


Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

  

 

 

Δ. Σκούτας

Κ. Κώτσα-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-