-


1994 | Τόμος 7/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο


Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα


Η επιδημιολογία και η συμβολή της στην αιτιοπαθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (σ. 13-23)
Κ. Καραβανάκη-Καρανάσιου, J.D. Baum


Γενετικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες κινδύνου (σ. 24-40)
Ν. Παπάζογλου, Χρ. Μανές, Κ. Σουλής, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Δανιηλίδης


Επιδημιολογία Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα IV. Νομός Ημαθίας (σ. 41-44)
Ν. Παπάζογλου, Γ. Σκαραγκάς, Α. Χατζηπέτρου, Π. Μαράς, Ε. Παπαδέλη, Ι. Κοντογιάννης, Γ. Καλογερούδης, Α. Χαμαλίδου


Επιπολασμός της στεφανιαίας νόσου (Σ.Ν.) σε διαβητικά και μη άτομα (σ. 45-50)
Δ. Σιμελίδης, Δ. Ζούτσος, Θ. Δόδουρας, Α. Ανδρίκος, Κ. Αποστολίδου, Ι. Αδαμίδης


Τα επίπεδα της φιμπρονεκτίνης στο διαβήτη και στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) (σ. 51-54)
Γ. Σκαραγκάς, Ε. Ρεπαντά, Σ. Γκουτκίδου, Ν. Παπάζογλου, Δ. Χατσέρας, Ν. Γκότσης


Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑΜ) σε διαβητικούς ασθενείς (ΔΑ) τύπου Ι (Ευρήματα εκ της Eurodiab IDDM Complication Study) (σ. 55-62)
Γ. Τριανταφύλλου, Ν. Παπάζογλου, Χρ. Μανές, Ν. Δημητσίκογλου, Β. Τζέτζης, Ν. Ματίδης, Χ. Καλλιγκάτσης, Π. Τραϊανίδης


Η επίδραση του άρτου και του ελαιολάδου στη γλυκόζη του αίματος διαβητικών ασθενών τύπου ΙΙ (σ. 63-67)
Μ. Αλεβίζος, Μ. Αρχανιωτάκη, Α. Καβανόζη, Δ. Καλαμπαλίκα


Ιστολογικές αλλοιώσεις του βλεννογόνου του στομάχου σε διαβητικούς ασθενείς (σ. 68-72)
Ν. Σαμαράς, Δ. Χρυσάγης, Ε. Ελευθεριάδης, Ν. Αναστασιάδης, Χ. Καλλιγκάτσης

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-