-


1996 | Τόμος 9/ 2ο Τεύχος

Εξώφυλλο


Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Άρθρο της Σύνταξης


Το ιστορικό της ανακάλυψης της ινσουλίνης. Παρόν και μέλλον της ινσουλινοθεραπείας (σ. 79-93)
Δ.Θ. Καραμήτσος


Δευτεροπαθείς μορφές σακχαρώδους διαβήτη (σ. 94-104)
Φ.Κ. Χαρσούλης


Ο ρόλος του σπλαγχνικού λίπους στην αιτιοπαθογένεια του μεταβολικού συνδρόμου. Σύγχρονες αντιλήψεις (σ. 105-112)
Β. Λιμενόπουλος


Ο Διαβητικός ασθενής στην εργασία του (σ. 113-117)
Κ. Καζάκος, Τ. Μούσλεχ


Επιπολασμός του στοματικού ομαλού λειχήνα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (σ. 118-122)
Χ. Πέτρου-Αμερικάνου, Α. Μαρκόπουλος, Μ. Μπελάζη, Δ. Καραμήτσος, Π. Παπαναγιώτου


Εξέλιξη της όρασης διαβητικών ασθενών με προπαραγωγική ή παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια και κλινικά σημαντικό οίδημα ωχράς (CSME) μετά Laser φωτοπηξία (σ. 123-129)
Γ. Τριανταφύλλου, Β. Δούσου, Δ. Γκρεμπογιάννη, Μ. Γουέλα, Π. Τραϊανίδης


Η συχνότητα της σιωπηλής ισχαιμίας στους διαβητικούς ασθενείς, με δοκιμασία κοπώσεως και σπινθηρογράφημα καρδιάς με θάλλιο 201 (σ. 130-134)
Απ. Ευθυμιάδης, Ν. Λευκός, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τσιτλακίδου,Γ. Τσάπας


Η επίδραση της βαρείας χορήγησης της D-φενφλουραμίνης στο γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό προφίλ σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ και ανδρικού τύπου παχυσαρκία (σ. 135-137)
Μ. Μπουγουλιά, Η. Ευθυμίου, Θ. Τζώτζας, Φ. Παπαχριστοδούλου, Δ. Δουκίδης


Επίπεδα β-θρομβοσφαιρίνης (β-TG) και αιμοπεταλιακού παράγοντα 4 (PF-4) σε IDDM με διαβητική νεφροπάθεια (σ. 138-141)
Γ. Σκαραγκάς, Ε. Ρεπαντά, Σ. Γκουτκίδου, Θ. Μπούσιου, Δ. Κουγιουμτζόγλου, Β. Ιωάννου, Κ. Ζαχαριουδάκη, Ν. Παπάζογλου


Κάπνισμα σε επιπλοκές (Οξείες και χρόνιες) σε τύπου Ι διαβητικούς ασθενείς (σ. 142-148)
Ν. Παπάζογλου, Κ. Σουλής, Χ. Μανές, Ε. Παπαδέλη, Α. Σπηλιόπουλος, Χ. Κεσίδης
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-