-


1998 | Τόμος 11/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Περιεχόμενα


Η ομοιόσταση του μαγνησίου στον σακχαρώδη διαβήτη (σ. 9-14)
Μ. Μπουγουλιά, Η. Ευθυμίου


Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (ΔΑΓ) (σ. 15-31)
Ι. Γιώβος, Τ. Μούσλεχ, Γ. Συμεωνίδης, Κ. Καζάκος


Υπέρταση στο σακχαρώδη διαβήτη (σ. 32-57)
Σπ. Μπακατσέλος, Τ. Διδάγγελος, Μ. Αρχανιωτάκη, Δ. Καραγιάννη


Επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα. VII. Επίπτωση (Incidence) του ΙΕΣΔ σε πέντε Νομούς της Βόρειας Ελλάδας την περίοδο 1989-1995) (σ. 58-66)
Ν. Παπάζογλου, Χ. Μανές, Δ. Καραμήτσος, Δ. Μηλαράκης, Α. Σάτσογλου, Ε. Αναγνώστου, Α. Χατζηπέτρου, Π. Μάρας, Ν. Δημητσίκογλου, Α. Κυρκούδης, Ε. Μαρίνος, Ι. Γκιρτζής, Δ. Χριστακίδης


Σύγκριση μεθόδων προσδιορισμού της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA) (σ. 67-73)
Ε. Σούλιου, Γ. Συμεωνίδης, Τ. Μούσλεχ, Μ. Αρχανιωτάκη, Ε. Δίζα, Β. Κυριαζοπούλου


Ινσουλινοαντίσταση και λιπιδαιμικό Profile σε παιδιά με παχυσαρκία (σ. 74-82)
Δ. Δαμιανάκη, Α. Τσουτσινός, Ι. Ζίκα, Α. Μελιδώνης


Βακτηριουρία και σακχαρώδης διαβήτης (σ. 83-85)
Ε. Ρεπαντά, Γ. Σκαραγκάς, Θ. Μπούσιου, Σ. Γκουγκίδου, Χ. Κεσίδης, Ν. Παπάζογλου, Ε. Γεωργακοπούλου-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-