-


31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2017, Δράμα, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα "Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2"

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα "Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2" στις 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2017, στη Δράμα.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να προχωρήστε στην προεγγραφή σας για την Επιστημονική Εκδήλωση.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το δίπλωμα συμμετοχής θα αποσταλλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας της Επιστημονικής Εκδήλωσης, η οποία μοριοδοτείται με 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-