-


Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στις 22/01/2017 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 29/01/2017

Θεσσαλονίκη, 16/12/2016

Αρ. Πρωτ.: 473

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της

Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Στις 22 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ έως 13.30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Electra Palace Θεσσαλονίκης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

- Ανάγνωση & Έγκριση έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

- Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2016

- Απαλλαγή απερχόμενου Διοι­κητικού Συμβουλίου

- Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017

- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής Επιτροπής

             Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00 πμ έως 15.00 μ.μ στο Ξενοδοχείο Electra Palace Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με το άρθρο 19Γ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ’ αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών της, που είναι οικο­νομικά τακτοποιημένα.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική, μετά την παρέλευση μιας εβδο­μάδας από την προηγούμενη, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα οσαδήποτε μέλη της Εταιρείας.

 

                                                                          Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας  

                                                          

 Τ. Διδάγγελος                                                      Δ. ΚαραγιάννηΔείτε αναλυτικά

Αίτηση για υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ.

Αίτηση για υποψηφιότητα για Ελεγκτική Επιτροπή


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-