-


Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών

                                                                                                   Θεσσαλονίκη, 25/10/2018
                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 607

 

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

το Σάββατο στις 10/11/2018 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας

(Γ. Παπανδρέου 39, 1ος όροφος, 54646 Θεσσαλονίκη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

- Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. 11/2017-10/2018

Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής για το παραπάνω διάστημα

- Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού 11/2017-10/2018

- Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για την ελεγχόμενη περίοδο

- Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19Γ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ’ αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών της, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο στις 17/11/2018 στις 9.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στην αίθουσα «Αλέξανδρος».

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα οσαδήποτε μέλη της Εταιρείας.


Με τιμή


      Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας  Χρ. Σταμπάνης        Σπ. Μπακατσέλος

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: info@hasd.gr

-