-


Ενημέρωση για τη θέση της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. σχετικά με το θέμα της εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τις μεταβατικές διατάξεις

Θεσσαλονίκη, 25/01/2019

Αρ. Πρωτ. 623

 

 

Θέμα: Ενημέρωση για τη θέση της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. σχετικά με το θέμα της εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τις μεταβατικές διατάξεις

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Επειδή κοινοποιήθηκε προς την Εταιρεία μας και σε όλους εσάς, επιστολή του Δ.Σ. της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας σχετικά με τη δυνατότητα- δικαίωμα ενασχόλησης με διαβητικούς ασθενείς, σας αναφέρουμε και σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

1. Πρόσφατα στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018 αναφέρεται η μετονομασία της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας σε «Ενδοκρινολογία - Διαβήτης- Μεταβολισμός» και η αναγνώριση της δυνατότητας εξειδίκευσης των Παθολόγων και Παιδιάτρων στον Σακχαρώδη Διαβήτη η οποία είναι διετής μετά από ειδικές εξετάσεις.

2. Δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εξειδίκευση αυτή και επίσης ο νέος τρόπος απόκτησης του τίτλου της ειδικότητας «Ενδοκρινολογία - Διαβήτης-Μεταβολισμός».

3. Θα υπάρξουν μεταβατικές Διατάξεις από τα υπεύθυνα όργανα (ΚΕΣΥ-Υπουργείο Υγείας), οι οποίες όσον αναφορά την απόκτηση εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη είναι σε διαβούλευση - συζήτηση από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΣΥ και όσον αναφορά την απόκτηση της ειδικότητας Ενδοκρινολογίας θα υπάρξουν αντίστοιχες μεταβατικές-διευκρινιστικές διατάξεις (τροποποίηση προγράμματος απόκτησης ειδικότητας).

Είναι γνωστό σε όλους, ότι μέχρι και σήμερα βάσει αντίστοιχης νομοθεσίας (ΦΕΚ Τεύχος Β'378/22.06.1990, ΦΕΚ Τεύχος Β' 657/17.10.1990, ΦΕΚ Τεύχος Β' 678/16.11.1992) ισχύουν τα κάτωθεν για τους Παθολόγους, Παιδιάτρους και Ενδοκρινολόγους:

α) Είναι με νόμο καθορισμένος ο τρόπος μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος προβλέπει ένα χρόνο μετεκπαίδευσης σε Διαβητολογικές Μονάδες.

β) Προβλέπεται (ΦΕΚ Τεύχος Β' 678/16.11.1992) πλήρη απόσπαση ενός έτους των ανωτέρων ιατρών (Παθολόγοι, Παιδίατροι και Ενδοκρινολόγοι) από τα Νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν σε Νοσοκομεία στα οποία υπάρχουν Διαβητολογικές Μονάδες, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Νοσοκομείων και την τελική έγκριση της απόσπασης αυτών από το ΚΕΣΥ. Ιατροί που υπηρετούν σε Κλινικές όπου λειτουργεί Διαβητολογική Μονάδα δεν απαιτείται απόσπαση. Να αναφερθεί εδώ, ότι μετεκπαίδευση στον Σ.Δ. έχουν τη δυνατότητα να δίνουν οι Διαβητολογικές Μονάδες της χώρας μας και αντίστοιχες του εξωτερικού.

γ) Βάσει των ανωτέρων μέχρι και σήμερα μόνο οι ιατροί που απέκτησαν τη μετεκπαίδευση με την αναφερόμενη ανωτέρω νομοθετημένη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης επίσημα με διαβητικούς ασθενείς.

δ) Παθολόγοι, Παιδίατροι και Ενδοκρινολόγοι που δεν μετεκπαιδεύτηκαν επί ένα έτος στον Σακχαρώδη Διαβήτη, ΔΕΝ νομιμοποιούνται να «αυτοαποκαλούνται» εξειδικευμένοι στον Σακχαρώδη Διαβήτη ή πολύ περισσότερο «Διαβητολόγοι».

ε) Επομένως, από τα αρμόδια Όργανα (Ιατρικοί Σύλλογοι, Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων και Οργανισμών, ΚΕΣΥ, ΕΟΦ και Υπουργείο Υγείας κτλ) θα πρέπει να αναζητηθούν οι ιατροί που νομίμως έχουν την μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και την οποία μπορούν να ασκούν.

στ) Όλοι οι ενδοκρινολόγοι που απέκτησαν την ειδικότητα έως και σήμερα ή είναι σε διαδικασία απόκτησής της, θα πρέπει να μετεκπαιδευτούν βάσει του ισχύοντος σήμερα νόμου για να έχουν επίσημα τη δυνατότητα ενασχόλησής με διαβητικούς ασθενείς. Συνεπώς μέχρι να δημοσιευτούν οι νέες μεταβατικές διατάξεις για την εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και την απόκτηση του καινούριου τίτλου Ενδοκρινολογίας, ισχύουν για όλους τους ανωτέρους ιατρούς οι υπάρχοντες σήμερα Νόμοι και σχετικές Διατάξεις.

Θεωρούμε τελείως ανεύθυνο και άκρως αντιδεοντολογικό, μία Επιστημονική Εταιρεία να ενημερώνει με πληρωμένες γνωμοδοτήσεις όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και να υποκαθιστά με αυτότον τρόπο κρατικές υπηρεσίες.

Επισυνάπτεται διευκρινιστική επιστολή του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας μας, κ. Ν. Λιόντα.

 Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη θα υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα των μελών της και θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να αναπτύξει και υποστηρίξει τις απόψεις της.

 

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Χ. Σαμπάνης

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

   

 

Σπ. Μπακατσέλος
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-