-


ΦΕΚ 19/4/2019 Μεταβατικές Διατάξεις για τις προϋποθέσεις λήψης τίτλου εξειδίκευσης στον Σ.Δ. Διαδικασίες που πρέπει  να ακολουθήσετε για την απονομή του τίτλου:

1) Συγκέντρωση απαιτούμενων εγγράφων:
-Πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη (πιστοποιητικό ΚΕΣΥ- Υπουργείου)

-Αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας παθολογίας ή παιδιατρικής

-Πιστοποιητικό υπηρεσίας και λειτουργίας στο Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογικό Ιατρείο (Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και προϋπηρεσίας στο Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο από τις διοικητικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου), όπως επίσης και Πιστοποιητικό υπηρεσιακής λειτουργίας στο Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογικό Ιατρείο από τον υπεύθυνο του κέντρου/ιατρείου.

2) Να καταθέσετε τα απαραίτητα αυτά έγγραφα και πιστοποιητικά στη Διεύθυνση Ιατρών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας (Πληροφορίες κα Καψάλη, τηλ. 2132161630, 2132161520)

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-