-


Χρήση των μεταβατικών διατάξεων για την απονομή τίτλου εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Αγαπητά μέλη,

 

Παρακαλούμε όσοι/όσες ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των μεταβατικών διατάξεων για την απονομή τίτλου εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 19.04.2019 Αρ. Φύλλου 1357, να επισπεύσουν τις διαδικασίες διότι υπάρχει χρονικό περιθώριο δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του αντίστοιχου ΦΕΚ.

 

Για την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας  του Υπουργείου Υγείας (πληροφορίες κ. Καψάλη, τηλ. 2132161630, 2132161520).


Δείτε το σχετικό ΦΕΚ


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σκούτας


Η Γεν. Γραμματέας

Καλλιόπη Κώτσα


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-