-


Προφίλ

Κύριος σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (προηγούμενη ονομασία Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας/ αλλαγή ονομασίας 16/11/2016) είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και ασθενών σε θέματα Σακχαρώδη Διαβήτη στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας. 

Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

  • Η διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Διημερίδων και Εκδηλώσεων με διαβητολογικό περιεχόμενο στη Β. Ελλάδα. Ήδη έχει διοργανωθεί το 30ο συνέδριο στις 16-20 Νοεμβρίου 2016 στο οποίο ενεγράφησαν 1.860 σύνεδροι και παρακολούθησαν το Συνέδριο μέσω on-line μετάδοσης 31.258 (total views).

  • Διοργάνωση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων. Κάθε χρόνο διοργανώνονται μετεκπαιδευτικά μαθήματα, τα οποία μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, με στόχο την εκπαίδευση νέων ιατρών στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη. 


Εκδόσεις της Εταιρείας
Η Εταιρεία εκδίδει:

  • Το περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά» εκδίδεται σε τέσσερα τεύχη τον χρόνο, είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διατρέχει τον 2ο χρόνο από την πρώτη έκδοσή του. Απευθύνεται κυρίως στον επιστημονικό κόσμο, που ασχολείται με τα θέματα του Σακχαρώδη Διαβήτη. Διευθυντές Σύνταξης του περιοδικού διετέλεσαν οι κ.κ: Καραμήτσος Δ., Παπάζογλου Ν., Μανές Χ. και Διδάγγελος Τρ. Από το 2ο τεύχος του 2009 Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού είναι ο κ. Δημ. Θ. Καραμήτσος.

 

  • Το «Μητρώο Εργασιών Ελλήνων Ερευνητών & Συγγραφέων με γνωστικό αντικείμενο τον Σακχαρώδη Διαβήτη», που περιέχει όλους τους Έλληνες συγγραφείς, που ασχολήθηκαν κατά καιρούς - ερευνητικά - στο χώρο του Σακχαρώδη Διαβήτη, με τους τίτλους των δημοσιεύσεών τους. Τελευταία έκδοση του Μητρώου Εργασιών είναι το 2009 (Γ' Έκδοση) με υπεύθυνο έκδοσης τον κ. Ν. Παπάζογλου.

 

  • Τον «Οδηγό για άτομα με διαβήτη» ως προσφορά στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη. Στο βιβλίο αυτό δίνονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των ατόμων αυτών. Τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του οδηγού είναι το 2010.

Η Εταιρεία αριθμεί σήμερα 568 μέλη.
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: info@hasd.gr

-