-


History

The Hellenic Association for the Study and Education of Diabetes Mellitus (previous name: Northern Greece Diabetes Association) has currently 594 members and was founded in 1986.

Founding members of the Association were:

Karamitsos D. Karakolios A.

Nikolakopoulos A. Mamopoulos M.

Antoniadis A. Alevizos M. Tzetzis B. Gerasimidis Th.

Papalexiou G. Katzos G.

Charsoulis F. Georgala A.

Pharmakiotis A. Spiliopoulos A.

Moschou K. Vamvoukos D.

Papazoglou N. Zampoulis Ch.

Bakatselos S. Avramidis A.

Efthimiou H.Executive commitees:


13/07/2020 -

President: Skoutas Dimitrios

Vice President: Manes Christos

General Secretary: Kotsa Kalliopi

Treasurer: Kazakos Kyriakos

Members: Didangelos Triantafyllos, Kontoninas Zisis, Bakatselos Spyridon


30/01/2017 - 12/07/2020

President: Sampanis Christos

Vice President: Karagianni Despoina

General Secretary: Bakatselos Spyridon

Treasurer: Archaniotaki Marianthi

Members: Didangelos Triantafyllos, Margaritidis Charalampos, Siomos Kyros


09/03/2014 - 22/01/2017

09/03/2014 - 27/03/2014

President: Manes Christos

Vice President: Didangelos Triantafyllos

General Secretary: Kazakos Kyriakos

Treasurer: Skoutas Dimitrios

Members: Archaniotaki Marianthi, Karagianni Despoina, Sampanis Christos

On 27/3/2014 RESIGNED: Manes Christos, Kazakos Kyriakos and Skoutas Dimitrios

New executive commitee on 03/04/2014, after the resignation of the above members:

03/04/2014 - 22/01/2017

President: Didangelos Triantafyllos

Vice President: Sampanis Christos

General Secretary: Karagianni Despoina

Treasurer: Archaniotaki Marianthi

Members: Kotsa Kalliopi, Bakatselos Spyridon, Iliadis Fotios until December 2015 when he
died, Replacement of †Iliadis Fotios who died on December 2015, by Zografou Ioanna on 20/02/2016


03/2011 - 03/2014

President: Kazakos Kyriakos

Vice President: Didangelos Triantafyllos

General Secretary: Pangalos Emmanouil

Treasurer: Karagianni Despoina

Members: Archaniotaki Marianthi, Manes Christos, Sampanis Christos


03/2008 - 02/2011

President: Didangelos Triantafyllos

Vice President: Pangalos Emmanouil

General Secretary: Kazakos Kyriakos

Treasurer: Skoutas Dimitrios

Members: Karamitsos Dimitrios, Manes Christos, Sampanis Christos


03/2005 - 02/2008

President: Pangalos Emmanouil

Vice President: Karamitsos Dimitrios

General Secretary: Didangelos Triantafyllos

Treasurer: Kazakos Kyriakos

Members: Manes Christos, Pazaytou Kalliopi, Soulis Konstantinos until April 2006 when he
resigned, Replacement of Soulis Konstantinos who resigned on April 2006 by Karagianni Despoina 
on May 2006 


03/2002 - 02/2005

President: Karamitsos Dimitrios

Vice President: Manes Christos

General Secretary: Didangelos Triantafyllos

Treasurer: Soulis Konstantinos

Members: Efthimiou Ilias, Kazakos Kyriakos, Papadopoulos Georgios until October 2002 then he
died, Replacement of †Papadopoulos Georgios who died on October 2002 by Triantafyllou Georgios 
on February 2003.


03/1999 - 02/2002

President: Manes Christos

Vice President: Triantafyllou Georgios

General Secretary: Pangalos Emmanouil

Treasurer: Soulis Konstantinos

Members: Didangelos Triantafyllos, Kazakos Kyriakos, Bougoulia Maria


03/1996 - 02/1999

President: Alevizos Miltiadis

Vice President: Manes Christos

General Secretary: Papazoglou Nikolaos

Treasurer: Pangalos Emmanouil

Members: Mouslech Tsant, Sayler Nikolaos, Tzetzis Vasileios


03/1993 - 02/1996

President: Karamitsos Dimitrios

Vice President: Alevizos Miltiadis

General Secretary: Papazoglou Nikolaos

Treasurer: Voliotis Kleon

Members: Nikolakopoulos Athanasios, Pangalos Emmanouil, Papadopoulos Georgios


03/1990 - 02/1993

President: Papazoglou Nikolaos

Vice President: Alevizos Miltiadis

General Secretary: Manes Christos

Treasurer: Voliotis Kleon

Members: Avramidis Avraam, Karamitsos Dimitrios, Tzetzis Vasileios


02/1987 - 02/1990

President: Karamitsos Dimitrios

Vice President: Alevizos Miltiadis

General Secretary: Papazoglou Nikolaos

Treasurer: Papalexiou Georgios

Members: Avramidis Avraam, Nikolakopoulos Athanasios, Spiliopoulos Anastasios
-
-

Social Networking

Visit the facebook page of the Hellenic Association for the Study and Education of Diabetes Mellitus

-
-

Newsletter

-
Register to our newsletter to receive news
-
-

Contact

G. Papandreou 39 (formerly Antheon) ΤΚ 54646 Thessaloniki
Τel.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-