-


Οδηγός για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη - Έκδοση Νοέμβριος 2013

Ξεφύλλισε το
















Ο «Οδηγός για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη» απευθύνεται σε όλα τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και στις οικογένειές τους και φιλοδοξεί να δώσει χρήσιμες γνώσεις και πληροφορίες, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη φροντίδα του εαυτού τους.
Τελευταία έκδοση του οδηγού είναι τον Νοέμβριο 2013.

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-