-


Αίτηση νέου μέλους

Αιτήσεις νέων μελών παραδίδονται στα γραφεία της Εταιρείας. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις για την αποδοχή νέων μελών από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.


Στη συνέχεια εκτυπώστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Αίτησης, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί ή να αποσταλεί στην Εταιρεία σε έντυπη μορφή και να έχει προσυπογραφεί από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-