-


Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (2020-2023) απαρτίζεται από:Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενική Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Δημήτριος Σκούτας
Χρήστος Μανές
Καλλιόπη Κώτσα
Κυριάκος Καζάκος
Ιάκωβος Αβραμίδης, Κύρος Σιώμος       

Τα μέλη Τριαντάφυλλος Διδάγγελος, Ζήσης Κοντονίνας και Σπυρίδων Μπακατσέλος παραιτήθηκαν στις 19.10.2022
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-