-


1ο 1987 έως 20ο 2006

20ο 2006 - 1ο 1988 Τελικά Προγράμματα


20ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 9-11/11/2006 - Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα
Πρακτικά Συνεδρίου


19ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 10-12/11/2005 - Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα 


15ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 15-18/11/2001 - Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου


14ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 23-26/11/2000 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη


9ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 10-11/11/1995 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα


8ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 18-20/11/1994 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου


7ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 5-6/11/1993 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά  Συνεδρίου


6ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 6-7/11/1992  - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου


5ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 8-9/11/1991 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου

4ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 9-10/11/1990 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου

3o Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 10-11/11/1989 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου

2ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 4-5/11/1988 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου

1ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 20-21/11/1987 - Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα Παλλάς", Θεσσαλονίκη
Τελικό Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-