-


Ιστορία

Με απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (αριθμ. 148/2022) αναιρείται η 101/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα η Εταιρεία να ονομάζεται Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.


Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό την προαγωγή της Διαβητολογίας στο χώρο της Βόρειας Ελλάδος.

Το 2016 (16/11/2016) η Εταιρεία μετονομάστηκε σε "Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη".

Το 2020 δυνάμει της υπ' αριθμ. 101/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η Γενική Συνέλευση της 28/5/2016 ακυρώθηκε, με συνέπεια να μην ισχύουν οι τροποποιήσεις του καταστατικού που αποφασίστηκαν εκείνη την ημέρα. Μεταξύ αυτών και η μετονομασία του σωματείου σε Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.
Μέχρι την κρίση επί του ζητήματος από τον Άρειο Πάγο, το σωματείο θα κάνει χρήση της επωνυμίας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας.

Με απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (αριθμ. 148/2022) αναιρείται η 101/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα η Εταιρεία να ονομάζεται Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Σήμερα η  Εταιρεία αριθμεί 640 μέλη. 

Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας υπήρξαν οι παρακάτω:

Καραμήτσος Δ.
Νικολακόπουλος Α.
Αντωνιάδης Α.
Τζέτζης Β.
Παπαλεξίου Γ.
Χαρσούλης Φ. 
Φαρμακιώτης Α.
Μόσχου Κ.
Παπάζογλου Ν.
Μπακατσέλος Σπ.
Ευθυμίου Η. 
Καρακόλιος Α.
Μαμόπουλος Μ.
Αλεβίζος Μ.
Γερασιμίδης Θ.
Κατζός Γ.
Γεωργαλά Α.
Σπηλιόπουλος Α.
Βαμβούκος Δ.
Ζαμπούλης Χ.
Αβραμίδης Α. 


Διοικητικά Συμβούλια:

13/07/2020 - 19/04/2023

Πρόεδρος: Σκούτας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Μανές Χρήστος

Γεν. Γραμματέας: Κώτσα Καλλιόπη

Ταμίας: Καζάκος Κυριάκος

Μέλη: Ιάκωβος Αβραμίδης, Κύρος Σιώμος
Τα μέλη: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος, Κοντονίνας Ζήσης και Μπακατσέλος Σπυρίδων παραιτήθηκαν στις 19.10.2022.


30/01/2017 - 12/07/2020

Πρόεδρος: Σαμπάνης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Καραγιάννη Δέσποινα

Γεν. Γραμματέας: Μπακατσέλος Σπυρίδων

Ταμίας: Αρχανιωτάκη Μαριάνθη

Μέλη: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος, Μαργαριτίδης Χαράλαμπος, Σιώμος Κύρος


09/03/2014 - 22/01/2017

09/03/2014 - 27/03/2014
Πρόεδρος: Μανές Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος
Γεν. Γραμματέας: Καζάκος Κυριάκος
Ταμίας: Σκούτας Δημήτριος
Μέλη: Αρχανιωτάκη Μαριάνθη, Καραγιάννη Δέσποινα, Σαμπάνης Χρήστος
ΣΤΙΣ 27/3/2014 ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ: Μανές Χρήστος, Καζάκος Κυριάκος και Σκούτας Δημήτριος

Νέα σύσταση Δ.Σ. στις 03/04/2014, μετά την παραίτηση των παραπάνω μελών:
03/04/2014 - 22/01/2017

Πρόεδρος: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Αντιπρόεδρος: Σαμπάνης Χρήστος

Γεν. Γραμματέας: Καραγιάννη Δέσποινα

Ταμίας: Αρχανιωτάκη Μαριάνθη

Μέλη: Κώτσα Καλλιόπη, Μπακατσέλος Σπυρίδων, Ηλιάδης Φώτιος έως Δεκέμβριος 2015 όπου απεβίωσε, Αναπλήρωση †Ηλιάδη Φώτιου ο οποίος απεβίωσε το Δεκέμβριο 2015 από τη Ζωγράφου Ιωάννα στις 20/02/2016


03/2011 - 03/2014

Πρόεδρος: Καζάκος Κυριάκος

Αντιπρόεδρος: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Γεν. Γραμματέας: Πάγκαλος Εμμανουήλ

Ταμίας: Καραγιάννη Δέσποινα

Μέλη: Αρχανιωτάκη Μαριάνθη, Μανές Χρήστος, Σαμπάνης Χρήστος


03/2008 - 02/2011

Πρόεδρος: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Αντιπρόεδρος: Πάγκαλος Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας: Καζάκος Κυριάκος

Ταμίας: Σκούτας Δημήτριος

Μέλη: Καραμήτσος Δημήτριος, Μανές Χρήστος, Σαμπάνης Χρήστος


03/2005 - 02/2008

Πρόεδρος: Πάγκαλος Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Καραμήτσος Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Ταμίας: Καζάκος Κυριάκος

Μέλη: Μανές Χρήστος, Παζαϊτου Καλλιόπη, Σουλής Κωνσταντίνος έως Απρίλιο 2006 όπου παραιτήθηκε, Αναπλήρωση Σουλή Κωνσταντίνου ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο 2006 από Καραγιάννη Δέσποινα το Μάιο 2006


03/2002 - 02/2005

Πρόεδρος: Καραμήτσος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Μανές Χρήστος

Γεν. Γραμματέας: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Ταμίας: Σουλής Κωνσταντίνος

Μέλη: Ευθυμίου Ηλίας, Καζάκος Κυριάκος, Παπαδόπουλος Γεώργιος έως Οκτώβριο 2002 όπου απεβίωσε, Αναπλήρωση †Παπαδόπουλου Γεωργίου ο οποίος απεβίωσε Οκτώβριο 2002 από τον Τριανταφύλλου Γεώργιο το Φεβρουάριο 2003.


03/1999 - 02/2002

Πρόεδρος: Μανές Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Τριανταφύλλου Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας: Πάγκαλος Εμμανουήλ

Ταμίας: Σουλής Κωνσταντίνος

Μέλη: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος, Καζάκος Κυριάκος, Μπουγουλιά Μαρία


03/1996 - 02/1999

Πρόεδρος: Αλεβίζος Μιλτιάδης

Αντιπρόεδρος: Μανές Χρήστος

Γεν. Γραμματέας: Παπάζογλου Νικόλαος

Ταμίας: Πάγκαλος Εμμανουήλ

Μέλη: Μούσλεχ Τσαντ, Σάιλερ Νικόλαος, Τζέτζης Βασίλειος


03/1993 - 02/1996

Πρόεδρος: Καραμήτσος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Αλεβίζος Μιλτιάδης

Γεν. Γραμματέας: Παπάζογλου Νικόλαος

Ταμίας: Βολιώτης Κλέων

Μέλη: Νικολακόπουλος Αθανάσιος, Πάγκαλος Εμμανουήλ, Παπαδόπουλος Γεώργιος


03/1990 - 02/1993

Πρόεδρος: Παπάζογλου Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Αλεβίζος Μιλτιάδης

Γεν. Γραμματέας: Μανές Χρήστος

Ταμίας: Βολιώτης Κλέων

Μέλη: Αβραμίδης Αβραάμ, Καραμήτσος Δημήτριος, Τζέτζης Βασίλειος


02/1987 - 02/1990

Πρόεδρος: Καραμήτσος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Αλεβίζος Μιλτιάδης

Γεν. Γραμματέας: Παπάζογλου Νικόλαος

Ταμίας: Παπαλεξίου Γεώργιος

Μέλη: Αβραμίδης Αβραάμ, Νικολακόπουλος Αθανάσιος, Σπηλιόπουλος Αναστάσιος

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-