-


Προφίλ

Κύριος σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ.) είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και ασθενών σε θέματα Σακχαρώδη Διαβήτη και η προαγωγή της Διαβητολογίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Επίσης, η ανάληψη κάθε νόμιμης δραστηριότητας που θα έχει σκοπούς:
α) την πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) μέσω επιμόρφωσης του ιατρικού κόσμου και του πληθυσμού
β) την υποστήριξη της ιατρικής έρευνας σε θέματα σχετικά με το Σ.Δ.
γ) τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στον Ελληνικό διαβητικό πληθυσμό
δ) τη βελτίωση της μόρφωσης των διαβητικών ασθενών σε θέματα που τους αφορούν
ε) τη σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις της χώρας μας και του εξωτερικού


Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

  • Η διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Διημερίδων και Εκδηλώσεων με διαβητολογικό περιεχόμενο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ήδη έχει διοργανωθεί το 34o Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή στις 10-14 Νοεμβρίου 2021 στο οποίο ενεγράφησαν 2.544 σύνεδροι και total views διαδικτυακά 44.612.

  • Διοργάνωση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων. Κάθε χρόνο διοργανώνονται μετεκπαιδευτικά μαθήματα, τα οποία μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, με στόχο την εκπαίδευση νέων ιατρών στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη. 


Εκδόσεις της Εταιρείας
Η Εταιρεία εκδίδει:

  • Το περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά» εκδίδεται σε τέσσερα τεύχη τον χρόνο, είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας και διατρέχει τον 33ο χρόνο από την πρώτη έκδοσή του. Απευθύνεται κυρίως στον επιστημονικό κόσμο, που ασχολείται με τα θέματα του Σακχαρώδη Διαβήτη. Διευθυντές Σύνταξης του περιοδικού διετέλεσαν οι κ.κ: Δ. Καραμήτσος., †Ν. Παπάζογλου, Χ. Μανές και Τρ. Διδάγγελος. Νέος Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού για τα έτη 2020-2022 είναι ο Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, κ. Απόστολος Τσάπας. 

 

  • Το «Μητρώο Εργασιών Ελλήνων Ερευνητών & Συγγραφέων με γνωστικό αντικείμενο τον Σακχαρώδη Διαβήτη», που περιέχει όλους τους Έλληνες συγγραφείς, που ασχολήθηκαν κατά καιρούς - ερευνητικά - στο χώρο του Σακχαρώδη Διαβήτη, με τους τίτλους των δημοσιεύσεών τους. Τελευταία έκδοση του Μητρώου Εργασιών είναι το 2009 (Γ' Έκδοση) με υπεύθυνο έκδοσης τον κ. †Ν. Παπάζογλου.

 

  • Τον «Οδηγό για άτομα με διαβήτη» ως προσφορά στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη. Στο βιβλίο αυτό δίνονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των ατόμων αυτών. Τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του οδηγού είναι το 2013.

Η Εταιρεία αριθμεί σήμερα 633 μέλη.
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-