-


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Προβολή ΕΛΕΜΕΔ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
  Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 
09.00-14.00 

Γ. Παπανδρέου 39, ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310250034 |  Fax: 2310250084 | E-mail: [email protected]

Διαβάστε για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων στον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (www.hasd.gr).

 

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-