-


Κριτήρια νέων μελών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Γενική Συνέλευση Μελών 13/11/2021)

Για να γίνει κάποιος/ κάποια μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, πρέπει να πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για τον Σακχαρώδη Διαβήτη όπως αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρείας.

Κατηγορίες
α) Πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων ή Σχολών
β) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Παραϊατρικών Επαγγελμάτων: Νοσηλευτικής, Ποδιατρικής, Ποδολογίας, , Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Ψυχολογίας

Κατηγορία α):
1. Παθολόγοι - Παιδίατροι με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη ή Ενδοκρινολόγοι
2. Μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο με τον Σακχαρώδη Διαβήτη
3. Ειδικοί ή ειδικευόμενοι Παθολόγοι, ειδικευόμενοι ενδοκρινολόγοι, παιδίατροι ή ιατροί άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με τον Σ.Δ., συμμετοχή σε εθνικά ή διεθνή διαβητολογικά συνέδρια, συμμετοχή σε ετήσια συνέδρια της Εταιρείας, ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις, ενασχόληση και εκπαίδευση σε Διαβητολογικό Ιατρείο ή Διαβητολογικό Κέντρο, παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της ΔΕΒΕ, ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις με αντικείμενο τον Σ.Δ.)
4. Μέλη ξένων πανεπιστημίων που έχουν διακριθεί στο πεδίο του Σ.Δ.


Κατηγορία β):
1. Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι
2. Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες με αποδεδειγμένη ενασχόληση στον Σ.Δ.
3. Ποδίατροι, ποδολόγοι με αποδεδειγμένη ενασχόληση στον Σ.Δ.
4. Ψυχολόγοι με αποδεδειγμένη ενασχόληση στον Σ.Δ.

Σε περίπτωση που καλύπτετε μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε
όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε την παρακάτω αίτηση, την οποία θα πρέπει να προσυπογράψουν δύο μέλη της Εταιρείας, να επισυνάψετε τα έγγραφα που αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκετε και να τα επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Εταιρείας για την αποστολή τους.

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η τελική έγκριση θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση μελών.

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-