-


Υποτροφία «Leonard» από Φαρμασέρβ-Λίλλυ με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη

H Φαρμασέρβ-Λίλλυ επιθυμεί να προσφέρει, υπό τη μορφή της Υποτροφίας «Leonard» − με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη − μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ.).

Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας και το βιογραφικό σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη: [email protected]
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-