-


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. στις 5/11/2022 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 12/11/2022

Θεσσαλονίκη, 20/10/2022

Αρ. Πρωτ.:1039

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της

Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

το Σάββατο στις 5/11/2022 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας

(Γ. Παπανδρέου 39, 1ος όροφος, 54646 Θεσσαλονίκη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. 11/2021 - 10/2022

- Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής για το παραπάνω διάστημα

- Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού 11/2021 - 10/2022

- Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για την ελεγχόμενη περίοδο

- Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19Γ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ' αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών της.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 12/11/2022 στις 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στην αίθουσα «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ».

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα οσαδήποτε μέλη της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ισχύοντος καταστατικού, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις Γενι­κές Συνελεύ­σεις είναι η εκπλήρωση των οι­κονομικών υποχρεώσεων κάθε μέλους προς την Εταιρεία. 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος


Η Γενική ΓραμματέαςΔ. Σκούτας

Κ. Κώτσα

 Πρόσκληση


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-