-


27-28/1/2023, Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. του Π.Γ.ΝΘ. ΑΧΕΠΑ και η Επαγγελματική Ένωση Αγγειοχειρουργών Ελλάδος: «Αγγειακές Ημέρες 2023: Διατομεακή αντιμετώπιση του συνδρόμου του Διαβητικού Ποδιού», Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. του Π.Γ.ΝΘ. ΑΧΕΠΑ και η Επαγγελματική Ένωση Αγγειοχειρουργών Ελλάδος πρόκειται να διοργανώσουν επιστημονική υβριδική εκδήλωση με θέμα ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2023: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2023 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-