-


2004 | Τόμος 17/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Νεκρολογία για Ανδρέα Μιχάλη (σ. 19)

Διαβητική νευροπάθεια - Έλκη στα κάτω άκρα (σ. 21-24)

R. Malik

Ινσουλινική αντίσταση, θρόμβωση και αγγειακός κίνδυνος σε διαβητικά άτομα τύπου 2 (σ. 25-32)

Α. Αντωνόπουλος

Μεταγευματική υπεργλυκαιμία και καρδιαγγειακή νόσος (σ. 33-42)

Σ. Μπακατσέλος, Β. Τσάπας

Μελέτη των τιμών της αιμοσφαιρίνης (Hb), του αιματοκρίτη (Ht) και της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) σε διαβητικούς ασθενείς (σ. 43-47)

Μ. Αλεβίζος, Α. Αδαμίδου, Μ. Κοσμίδου, Φ. Ηλιάδης, Α. Χατζητόλιος, Χ. Σαββόπουλος

Συσχέτιση του πολυμορφισμού Pro12Ala του γονιδίου PPARγ με την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Κεντρική Μακεδονία (σ. 48-59)

Α. Τυχάλας, Α. Σάτσογλου, Κ. Σουλής, Ι. Τσοχατζής, Α. Κουβάτση, Κ. Τριανταφυλλίδης


Τ. Διδάγγελος, Β. Άθυρος, Α. Κοντόπουλος, Α. Παπαγεωργίου, Δ. Καραμήτσος

Η σημασία των επιπέδων γλυκόζης πλάσματος στο πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων (IMT) σε άτομα υψηλού κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ) (σ. 70-78)

Σ. Μπακατσέλος, Β. Τσάπας, Π. Βουδούρη, Χ. Χατζηκύρκου, Γ. Παπαδόπουλος, Α. Σακαλλέρου, Χ. Δημητρούλα, Ε. Πιτσάβα, Δ. Σελαλματζίδου, Α. Ξάνθης


Η οφθαλμοπληγία σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (σ. 79-82)

Γ. Τριανταφύλλου, Κ. Ζιώγας, Μ. Κουντουρά, Κ. Αναστασιλάκης, Κ. Μαλάμος, Π. Τραϊανίδης

Εμφυσηματική χολοκυστίτιδα (ΕΧ) και σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) (σ. 83-86)

Γ. Σκαραγκάς, Δ. Καραγιάννη, Ρ. Παπαδόπουλος, Γ. Τζατζάγου, Σ. Καρακουλάκης, Ε. Ρεπαντά


Βιβλιοκρισία: "Οι ανταγωνιστές ασβεστίου στην κλινική πράξη", Ξ.Κ. Κροκίδης (σ. 87)

Χ. Μανές

Προσεχείς Εκδηλώσεις (σ. 88)

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-