-


5ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΔΕΒΕ

Η Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε τον 5ο Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009.

Η σειρά των μαθημάτων απευθύνεται σε νέους γιατρούς που θα ασχοληθούν με τον Σακχαρώδη Διαβήτη είτε στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους είτε επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στο θέμα αυτό. Σκοπός της σειράς των μαθημάτων είναι η εκπαίδευση των νέων γιατρών στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Μετά το πέρας των μαθημάτων δόθηκε στους συμμετέχοντες σημειώσεις με το υλικό των μαθημάτων.

Ο κύκλος των μαθημάτων μοριοδοτήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με την εξουσιοδότηση και τα κριτήρια της EACCME-UEMS με 24 μόρια.

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας και ο αριθμός συμμετεχόντων ανερχόταν στα 35 άτομα.

Πρόγραμμα
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-