-


1988 | Τόμος 1/ 2ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Άρθρο της Σύνταξης


Διαβήτης και άσκηση (σ. 81-87)
Χ. Μανές, Ν. Παπάζογλου
Ν. Δημητσίκογλου, Λ. Κωνσταντινίδου-Δημητσίκογλου, Γ. Ευστρατιάδης, Π. Ρόζη-Πάνου
 
Δ. Καραμήτσος, Χ. Χαλκίδης, Φ. Μανούδης, Α. Κοντόπουλος, Π. Μεταξάς

Παρατηρήσεις από την εφαρμογή σχήματος εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας 4 ενέσεων/ 24ωρο (σ. 125-129)
Δ. Καραμήτσος, Σ. Μπακατσέλος, Ι. Τσούση

Χ. Ραϊδης, Ν. Παπάζογλου, Σ. Γιουτίκας, Χ. Μανές, Γ. Σκαραγκάς, Ι. Κοντογιάννης, Α. Χατζηαχμέτ 

Θεραπευτικές ανάγκες και βαθμός ρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτη (σ. 136-143)
Λ. Κωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου, Ν.Α. Δημητσίκογλου, Γ.Ε. Ευστρατιάδης, Γ.Σ. Μωραϊτης, Π. Ρόζη - Πάνου


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-