-


1997 | Τόμος 10/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο


Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα


Διαβήτης της κύησης (σ. 9-16)
Α. Κοφίνης


Αυξητικοί παράγοντες και σακχαρώδης διαβήτης (σ. 17-46)
Ηλ. Ευθυμίου, Ν. Ποντικίδης, Φ. Παπαδοπούλου, Κ. Παζαϊτου, Θ. Καλτσάς


Η σημασία της καλής ρύθμισης του διαβητικού αρρώστου (σ. 47-84)
Μ. Πάγκαλος, Β. Τζέτζης, Γ. Σκαραγκάς, Δ. Συρεγγέλας, Ν. Σάϊλερ, Δ. Μηλαράκης


Αποβολή λευκωματίνης στα ούρα διαβητικών ασθενών τύπου Ι με διάρκεια νόσου μικρότερη (ή ίση) των 5 ετών (σ. 85-88)
Ν. Παπάζογλου, Χ. Μανές, Ε. Παπαδέλη, Δ. Καραγιάννη, Σ. Γκουτκίδου, Γ. Σταγκίδης, Αικ. Σακαλλέρου, Δ. Κουγιουμτζόγλου


Το μαγνήσιο σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ: Μεταβολές με τη ρύθμιση του σακχάρου (σ. 89-92)
Μ. Μπουγουλιά, Η. Ευθυμίου, Θ. Τζώτζας, Α. Παππά, Γ. Καμπουράκης, Γ. Κρασσάς


Η επίδραση της φαινοφιμπράτης 250 στο λιπιδαιμικό, γλυκαιμικό προφίλ και στο ινωδογόνο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (σ. 93-96)
Θ. Τζώτζας, Η. Ευθυμίου, Μ. Μπουγουλιά, Φ. Παπαχριστοδούλου, Δ. Δουκίδης


Η δραστικότητα της πρωτεϊνης C (PrC) σε NIDDM με ή χωρίς μικρολευκωματινουρία (σ. 97-99)
Ε. Ρεπαντά, Γ. Σκαραγκάς, Κ. Ζαφειρίου, Γ. Καλογερούδης, Β. Χάτσιου, Ν. Παπάζογλου, Ε. Γεωργακοπούλου


Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο σε τύπου Ι διαβητικούς ασθενείς (σ. 100-105)
Ν. Παπάζογλου, Κ. Σουλής, Χ. Μανές, Γ. Σκαραγκάς, Α. Σπηλιόπουλος, Ι. Κοντογιάννης, Α. Λιούτας-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-