-


1998 | Τόμος 11/ 2ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Περιεχόμενα


Νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού καρδιαγγειακού συστήματος στον σακχαρώδη διαβήτη (σ. 95-108)
Ν. Τεντολούρης, Ν. Κατσιλάμπρος


Σακχαρώδης διαβήτης και κεντρικό νευρικό σύστημα (σ. 109-125)
Γ.Γ. Γιώβος, Τ. Μούσλεχ, Κ. Καζάκος, Β. Λιμενόπουλος

Η. Ευθυμίου, Μ. Μπουγουλιά, Θ. Τζώτζας, Α. Παππά, Αθ. Τριάντος

Θεραπεία με μοξονιδίνη ασθενών με ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση και μη ινσουλινο - εξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη (NIDDM) (σ. 130-136)

Α. Ευθυμιάδης, Ν. Λευκός, Ι. Παπαδόπουλος, Στ. Καρούλιας, Ι. Ευθυμιάδης, Γ. Τσάπας

Περίπτωση νεκρωτικής απονευρωσίτιδας ή περιτοναϊτιδος (necrotizing fascitis) σε διαβητικούς ασθενείς (σ. 137-139)

Δ. Καραγιάννη, Γ. Σκαραγκάς, Ε. Παπαδέλη, Σ. Γκουτκίδου, Γ. Σταγκίδης, Κ. Ζαχαριουδάκη, Ν. Παπάζογλου

Η συσσώρευση των αιμοπεταλίων, τα επίπεδα του ινωδογόνου και του παράγοντα von Willebrand στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (σ. 140-143)

Γ. Σκαραγκάς, Ε. Ρεπαντά, Κ. Ζαφειρίου, Δ. Κουγιουμτζόγλου, Γ. Τζατζάγου, Ν. Παπάζογλου


Επίπεδα λεπτίνης σε παχύσαρκες γυναίκες με ή χωρίς ΣΔ τύπου ΙΙ (σ. 144-147)
Μ. Μπουγουλιά, Θ. Τζώτζας, Η. Ευθυμίου, Γ. Κολιάκος, Α. Τριάντος, Γ. Κρασσάς


Σχέση σιαλικού οξέος και διαβητικής νεφροπάθειας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (σ. 148-155)
Α. Μελιδώνης, Σ. Τουρνής, Σ. Ηρακλειώτη, Σ. Ηρακλειανού


Η δοκιμασία βαθέος καθίσματος (Squatting Test) στη μελέτη της διαταραχής του αυτόνομου νευρικού συστήματος στους διαβητικούς (σ. 156-164)
Ν. Δημητσίκογλου, Λ. Κωνσταντινίδου, Μ. Κουτμερίδης, Κ. Γεωργηεφένδης, Απ. Καρακόλιος, Θ. Μηλίδης 


Συσχέτιση των αντιοξειδωτικών ενζύμων των ερυθροκυττάρων [υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης (GPX) και δυσμουτάσης του υπεροξειδίου (SOD)] και του μεταβολικού ελέγχου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (σ. 165-169)
Ρ. Τσιταμίδου, Χ. Φυτίλη, Ε. Πάγκαλος, Μ. Τσαρδάκη, Ε. Πρόγια


Η δράση του αναστολέως του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) Lisinopril στην διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ασθενών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη (σ. 170-174)
Χρ. Μανές, Κ. Σούλης, Μ. Βούκιας, Γ. Τριανταφύλλου, Γ. Σκαραγκάς, Β. Ηλιάδης, Ν. Παπάζογλου 

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-