-


Διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα της χαμηλής δοσολογίας ασπιρίνης για πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων στην θεραπεία των διαβητικών ασθενών

Differential Effect of Low-Dose Aspirin for Primary Prevention of Atherosclerotic Events in Diabetic Management 
A subanalysis of the JPAD Trial
 
Sadanori Okada, Takeshi Morimoto, Hisao Ogawa et.al.
Diabetes Care. 2011 Jun;34(6):1277-1283. 

ΣΚΟΠΟΣ
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν αναποτελεσματικότητα της χαμηλής δόση ασπιρίνης στην πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε διαβητικούς ασθενείς. Υποθέσαμε ότι χαμηλή δόση ασπιρίνης θα μπορούσε να αποδειχθεί ωφέλιμη σε ασθενείς υπό ινσουλινοθεραπεία, οι οποίοι θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου.


ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η μελέτη αποτελεί υποανάλυση της Ιαπωνικής μελέτης πρωτογενούς πρόληψης με ασπιρίνη αθηρωσκληρωτικών συμβαμάτων σε διαβητικούς (Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis With Aspirin for Diabetes (JPAD) trial),που είναι μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη ανοιχτή μελέτη. Τυχαιοποιήσαμε 2539 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου σε δύο ομάδες: Η πρώτη έλαβε ασπιρίνη σε χαμηλή δόση (81 ή100 mg ημερησίως), ενώ στην δεύτερη ομάδα ασπιρίνη δεν χορηγήθηκε. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 4,4 έτη. Μελετήσαμε το αποτέλεσμα της χαμηλής δόσης ασπιρίνης στην πρόληψη αθηροσκληρωτικών συμβαμάτων σε ομάδες διαβητικών που ελάμβαναν διαφορετική αντιδιαβητική θεραπεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην έναρξη της μελέτης, 326 ασθενείς ελάμβαναν ινσουλίνη, 1750 ασθενείς θεραπεύονταν με υπογλυκαιμικά δισκία, ενώ σε 463 διαβητικούς είχε συσταθεί μόνο δίαιτα. Η ομάδα των ινσουλινοθεραπευόμενων ασθενών είχε το μεγαλύτερο χρονικά ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη, την χειρότερη γλυκαιμική ρύθμιση και τον υψηλότερο επιπολασμό διαβητικής μικροαγγειοπάθειας. Η ομάδα των διαβητικών υπό δίαιτα είχε τα αντίθετα χαρακτηριστικά. Η επίπτωση των αθηρωσκληρωτικών επεισοδίων ήταν 26,6 - 14,6 και 10,4 επεισόδια ανά 1000 άτομα/έτος στις ομάδες ινσουλινοθεραπείας, αντιδιαβητικών δισκίων και δίαιτας αντίστοιχα. Στις ομάδες υπό ινσουλίνη και αντιδιαβητικά δισκία η χαμηλή δόση ασπιρίνης δεν επηρέασε την συχνότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων (insulin: hazard ratio [HR] 1.19 [95% CI 0.60−2.40]; OHA: HR 0.84 [0.57−1.24]). Αντίθετα, στην υπό δίαιτα ομάδα, τα αθηρωσκληρωτικά επεισόδια μειώθηκαν σημαντικά (HR 0.21 [0.05−0.64]).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χαμηλή δόση ασπιρίνης σε διαβητικούς για πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων αποδείχθηκε ευεργετική στην ομάδα των ασθενών υπό δίαιτα και όχι στους ασθενείς που θεραπεύονται με αντιδιαβητικά δισκία ή ινσουλίνη.


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-