-


2003 | Τόμος 16/ 2ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Βελτίωση της φροντίδας του διαβητικού πληθυσμού με την ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων υγείας (σ. 89-97)

Ι. Kalo

Η αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια (σ. 98-110)

Α.Ν. Λαζαρίδης, Π.Α. Σαραφίδης

Άσκηση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 από την άποψη της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής (σ. 111-124)

Α. Χριστόδουλος

Η γλυκοζυλιωμένη HbA1c βελτιώνει την ανίχνευση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ) σε άτομα υψηλού κινδύνου με μη διαγνωστικά επίπεδα γλυκόζης πλάσματος νηστείας (FPG) (σ. 125-130)

Σ. Μπακατσέλος, Β. Τσάπας, Χ. Δημητρούλα, Χ. Χατζηκύρκου, Γ. Παπαδόπουλος, Σ. Τουρτούρης, Μ. Ιορδανίδου, Α. Σακαλλέρου, Ε. Μπισδρέμης, Δ. Σελαλματζίδου

Επίπεδα ομοκυστεΐνης (ΟΚ) και θρομβομοδουλίνης (ΤΜ) σε διαβητικούς τύπου 1 με διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝΦ) (σ. 131-135)

Ε. Ρεπαντά, Γ. Σκαραγκάς, Ε. Αδάμ, Ν. Παπάζογλου


Συνδυασμός αντιδιαβητικών δισκίων και ινσουλίνης - σύγκριση με συμβατική ινσουλινοθεραπεία σε δευτεροπαθή αστοχία σουλφονυλουριών (σ. 136-140)

Χ. Μανές, Κ. Μικούδη, Γ. Πίγγας, Δ. Καραγιάννη, Δ. Σκούτας, Χ. Αρσενίου, Γ. Σκαραγκάς

Μακροχρόνια χορήγση σιζαπρίδης σε ασθενή με βαριά διαβητική γαστροπάρεση (σ. 141-148)

Τ. Διδάγγελος, Γ. Άρσος, Κ. Καρακατσάνης, Δ. Καραμήτσος

Ινσουλίνη Lispro και κύηση (σ. 149-152)

Χ. Σαμπάνης, Τ. Διδάγγελος, Ν. Τσίτσιου, Δ. Ριζοπούλου, Π. Σεμερτζίδης, Δ. Καραμήτσος


Ανταποκρίσεις από συνέδρια (σ. 153-155)


Χ. Μανές

Βιβλιοκρισία: "Μιλώντας με τον άρρωστο", Α.Κ. Παπαγιάννης (σ. 156-157)
Χ. Μανές


Ευχαριστίες (σ. 160)

Προσεχείς Εκδηλώσεις (σ. 159)



-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-