-


2007 | Τόμος 20/ 4ο Τεύχος


Ταυτότητα
Γ. Βαλσαμάκης, Α. Μαυρογιαννάκη, Ε. Κυρλάκη, Α. Κουτσοβασίλης, Δ. Λεβισιανού, Μ. Νούτσου, Ε. Μπηλιανού, Α. Αντωνόπουλος, Θ. Παναγιώτου, Α. Μελιδώνης

Ιατρογενής υπογλυκαιμία (σ. 274-286)
Σ. Μπακατσέλος, Α. Καλυβίνος

Διαβητική Κετοξέοση (σ. 289-306)
Φ. Ηλιάδης, Τ. Διδάγγελος, Δ. Καραμήτσος

Οινόπνευμα και σακχαρώδης διαβήτης (σ. 333-342)
Α.-Μ. Βασιλείου-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-