-


2006 | Τόμος 19/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Ιστορία του διαβήτη στην Ελλάδα (σ. 17-26)

Χ.Δ. Τούντας

Παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας (σ. 27-37)

Δ.Θ. Καραμήτσος

Αντιθρομβωτικός ρόλος της άσκησης (σ. 38-42)

Μ. Πάγκαλος, Ε. Κουϊδή

Οξειδωτικό στρες και σακχαρώδης διαβήτης (σ. 43-54)

Μ. Μπουγουλιά

Η έγχυση τριαμκινολόλης συνοδευόμενη από Laser φωτοπηξία βελτιώνει άμεσα και μακροπρόθεσμα την όραση ασθενών με διαβητικό κυστικό οίδημα της ωχράς (σ. 55-58)

Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Δραγκιώτης, Μ. Τροχόπουλος, Ε. Θωϊδου, Κ. Μαλάμος, Κ. Κοραϊδης

Βαρύτητα λιπώδους διήθησης του ήπατος: Έμμεσος δείκτης της αντίστασης στην ινσουλίνη σε διαβητικούς τύπου 2 (σ. 59-64)

Ν. Παπάνας, Γ. Συμεωνίδης, Γ. Μαυρίδης, Δ. Παπάζογλου, Ε. Μαλτέζος, Ι. Γιαννάκης, Κ. Παπαθεοδώρου, Φ. Παστόρε, Γ. Λακασάς

Η διάρκεια του διαβήτη του C-πεπτιδίου και η αστοχία των σουλφονυλουριών (σ. 65-75)

Ν.Α. Δημητσίκογλου, Λ. Κωνσταντινίδου, Παρ. Ρόζη - Πάνου, Φ. Μάρκου, Ι.Ν. Δημητσίκογλου

Μεταβολική προστασία του διαλύματος γλυκόζης - ινσουλίνης - καλίου σε διαβητικούς ασθενείς με θρομβολυθέν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (σ. 76-84)

ΙΑ. Βογιατζής, Θ. Καραμήτσος, Μ. Καχριμανίδου, Ε. Καμπίτση, Π. Προδρομίδης, Δ. Σαμανίδης ,ΙΜ. Βογιατζής

Προσεχή Συνέδρια και Διοργανώσεις (σ. 85-87)

Βιβλιοκρισία: "Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Κλινική Πράξη. Ο Διαβήτης από το Α έως το Ω με Ερωτήσεις και Απαντήσεις", Ν. Κατσιλάμπρος (σ. 88)

Χ. Μανές

Βιβλιοκρισία: "Οδηγός ινσουλινοθεραπείας στην κλινική πράξη", Ι. Ιωαννίδης (σ. 88)

Χ. Μανές

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-