-


2006 | Τόμος 19/ 2ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Γράμμα της Σύνταξης

Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια (σ. 105-117)

Θ.Δ. Καραμήτσος

Συχνότητα της περιφερικής αγγειοπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (σ. 118-122)

Τ. Διδάγγελος, Σ. Μπακατσέλος, Χ. Δουλγέρης, Δ. Δημητρίου, Γ. Κούρτογλου, Α. Ρωμανίδου, Δ. Καραμήτσος

Βαθμός επίγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του Μεταβολικού συνδρόμου και των συστατικών του σε ελληνικό γενικό πληθυσμό (σ. 123-129)

Β.Γ. Άθυρος, Ε.Σ. Γανωτάκης, Μ. Μπαθιανάκη, Ι. Μονέδας, Ι.Α. Γουδέβενος, Α.Α. Παπαγεωργίου, Α. Παπαθανασίου, Α.Ι. Κακαφήκα, Δ.Π. Μιχαηλίδης, Μ. Ελισάφ

Μεταβολές των επιπέδων ινσουλίνης και C-πεπτιδίου σε άτομα με ΣΔ2 και νευροπάθεια του ΑΝΣ (σ. 130-134)

Κ. Καζάκος

Αρχική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των διαβητικών ασθενών τύπου 2 μετά την ένταξή τους σε ινσουλινοθεραπεία (σ. 135-139)

Χ. Λούπα, Γ. Πέτρου, Σ. Γεωργίου, Ε. Γιαγουρτά, Ν. Αναγνώστου, Ι. Ρενιέρης, Γ. Μαραθωνίτης, Μ. Λελέκης, Δ. Βογιατζόγλου

Δ.Κ. Χατζής, Χ. Λάρμου, Ι. Ιωάννου, Χρ. Μπαρτσόκας

Προσεχή Συνέδρια και Διοργανώσεις (σ. 150-152)

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-