-


2005 | Τόμος 18/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (σ. 17-21)

Γ. Κυριακίδης, Ε. Βέρρου, Ι. Καραφώλας

Πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (σ. 22-27)

Δ.Θ. Καραμήτσος, Τ.Π. Διδάγγελος

Λοιμώξεις σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (σ. 28-35)

Χ.Β. Λούπα, Δ.Ε. Βογιατζόγλου

Σηπτικές αρθροπάθειες στον σακχαρώδη διαβήτη (σ. 36-41)

Κ. Παπαγεωργίου, Σ. Μπακατσέλος, Α. Χατζηϊωαννίδης, Μ. Ιορδανίδου, Κ. Βραδέλης

Η εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε φωτοδυναμική θεραπεία για χοριοειδική νεοαγγείωση συνέπεια ηλικιακής εκφύλισης ωχράς (σ. 42-49)

Γ. Τριανταφύλλου, Α. Τσεκούρα, Ο. Γούλια, Κ. Μαλάμος, Κ. Κοραϊδης, Π. Τραϊανίδης

Συχνότητα και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (σ. 50-54)

Μ. Μπουγουλιά, Η. Ευθυμίου, Δ. Αποστολοπούλου, Κ. Λούστης, Γ.Ε. Κρασσάς


Υπογλυκαιμικό κώμα σε ασθενή με ηπατικές μεταστάσεις (σ. 55-59)

Κ. Κίτσιος, Η. Τσανικίδης, Π. Πουλάκος, Σ. Μπάντιος, Κ. Βολιώτης, Ν. Σάιλερ


Προσεχή Συνέδρια και Διοργανώσεις (σ. 60)-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-