-


2002 | Τόμος 15/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο


Ταυτότητα


Οδηγίες προς τους συγγραφείς


Περιεχόμενα

GLP-1 ανάλογα: επίδραση στο β-κύτταρο (σ. 29-35)

Ν. Ποντικίδης


Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και μακροαγγειοπάθεια σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (σ. 36-44)

Σπ. Μπακατσέλος, Β. Τσάπας


Αποτελεσματικότητα αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (σ. 45-49)

Τ. Διδάγγελος, Φ. Σουγιουλτζόγλου, Ε. Γκαλιαγκούση, Ι. Ζωγράφου,Π. Βασιλειάδης, Δ. Καραμήτσος, Μ. Παπαδημητρίου


Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία και σακχαρώδης διαβήτης (σ. 21-28)

Α. Αποστολίδης, Δ. Χατζηχρήστου


Επίπεδα αδρενομεδουλίνης και μικρολευκωματινουρίας μετά χορήγηση λοσαρτάνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
 και μικρολευκωματινουρία (σ. 50-54)

Θ. Καλτσάς, Ε. Τσιότσια, Η. Ευθυμίου, Φ. Παπαδοπούλου, Γ. Κολιάκος


Επίπεδα σιαλικού οξέος πλάσματος, μίκρο- και μακροαγγειοπάθεια σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 1 αναφορά στα ευρήματα της Eurodiab complications study (σ. 55-58)

Ν. Παπάζογλου, Γ. Σκαραγκάς, Χ. Μανές, Σ. Γκουτκίδου, Γ. Τζατζάγου, Κ. Κούτσιου


Η επίδραση της υπερινσουλιναιμίας στη νεφροσωληναριακή μεταφορά του νατρίου (σ. 59-66)

Α. Τσάπας, Ι. Μαγούλα, Ε. Μπεκιάρη, Β. Τσάπας, Ν. Λευκός


Η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην αντιμετώπιση διαβητικών με στεφανιαία νόσο, με διαδερμική στεφανιαία επαναιμάτωση(PCI) Μελέτη σε σειρά ασθενών μας (σ. 67-72)

Γ.Χ. Μπομπότης, Ε.Ι. Χατζηνικολάου, Ε.Ι. Στραβέλας, Θ.Ε. Μπελεβεσλής, Ν.Ε. Τσάμης, Κ.Ε. Βασιλειάδης, Α.Ε. Σιόλαβος, Σ.Α. Κουρόγλου

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-