-


20-22 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Νευροπάθεια - Διαβητικό Πόδι»Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργάνωσε Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Νευροπάθεια - Διαβητικό Πόδι» στις 20-22 Μαΐου 2016, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Τελικό Πρόγραμμα

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 2ου Σχολείου Εκπαίδευσης 20 Μαΐου 2016
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται 4ωρη παρακολούθηση του σχολείου εκπαίδευσης στις 20 Μαΐου 2016. Το 2ο Σχολείο Εκπαίδευσης στις διαγνωστικές μεθόδους για διαβητική νευροπάθεια και διαβητικό πόδι μοριοδοτείται με 4 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Το δίπλωμα θα δίνεται μόνο εάν έχει γίνει ολόκληρη παρακολούθηση του σχολείου μετά τη λήξη της εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Διημερίδας 21-22 Μαΐου 2016
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Διημερίδας 21-22 Μαΐου 2016 θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την Κυριακή μετά τη λήξη της Επιστημονικής Διημερίδας, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας. Η Επιστημονική Εκδήλωση μοριοδοτείται με 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης είναι 5 ώρες (εξαιρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια & οι Δορυφορικές Διαλέξεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΦ.

Εγγραφές

Ειδικός Ιατρός 20€
Ειδικευόμενος Ιατρός 10€

Για την εγγραφή σας, πατήστε εδώ
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-