-


Εκλογές για την ανάδειξη του 7ου μέλους του ΔΣ στις 27/3/16 (λόγω μη απαρτίας στις 20/3/16) ώρες 11:00-14:00 στα γραφεία της ΔΕΒΕ

Θεσσαλονίκη, 01/02/2016


Αγαπητό μέλος,

Μετά την απροσδόκητη απώλεια του μέλους του Δ.Σ. Φ. Ηλιάδη, είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε εκλογές για τη θέση του 7ου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας για εκλογή του 7ου μέλους του Δ.Σ., να πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρες: 11.00-14.00 στα γραφεία της ΔΕΒΕ (Γ. Παπανδρέου 39/ είσοδος από το πλάι).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρες 11:00-14:00 στα γραφεία της ΔΕΒΕ (Γ. Παπανδρέου 39/ είσοδος από το πλάι), ανεξάρτητα με τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η πείρα μας λέει ότι οι εκλογές γίνονται τη δεύτερη Κυριακή.

Για την ανετότερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εκλογών, το Δ.Σ. αποφάσισε να παρουσιάσει τους υποψηφίους σε ενιαίο ψηφοδέλτιο έτοιμο εκ των προτέρων και κάθε μέλος/ψηφοφόρος θα έχει το δικαίωμα να θέτει ένα (1) σταυρό.

Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας για το έβδομο μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας «…Η Διοίκηση του Σωματείου αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Αποκλείεται από τη Διοίκηση μέλος του σωματείου που στερήθηκε αυτοδίκαια ή μετά από απόφαση δικαστικής αρχής τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες κάτοικοι Θεσσαλονίκης…», παρακαλείσθε να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και στη συνέχεια να αποστείλετε με fax (2310-250084) ή με e-mail ([email protected]) έως και τις 29/02/2016 τη συνημμένη αίτηση και να επιβεβαιώσετε τηλεφωνικά την ορθή παραλαβή της αίτησής σας από τη Γραμματεία της ΔΕΒΕ (τηλ. 2310-250034/ ώρες επικοινωνίας 10.00-13.00 και 16.00-19.00).    
Παρακαλούμε για τη μαζική προσέλευση και συμμετοχή των μελών.

Επιστολή Εκλογών

Αίτηση για υποψηφιότητα
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-