-


Δείτε τα προγράμματα των Πανελλήνιων Συνεδρίων, Επιστημονικών Εκδηλώσεων, Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων

Δείτε τα προγράμματα όλων των Πανελλήνιων Συνεδρίων (1988-έως και σήμερα),  Επιστημονικών Εκδηλώσεων ( 2008-έως και σήμερα), Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2007- έως και σήμερα) που διοργάνωσε η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας:

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-