-


Οικονομική υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών. Αιτήσεις έως τις 28/02/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος αποφάσισε, σε συνεδρίασή του στις 15/1/2021, να ενισχύσει οικονομικά έως και τρεις Διδακτορικές Διατριβές οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Το ποσό που θα εγκριθεί είναι το ανώτερο έως 5.000 ευρώ για κάθε Διδακτορική Διατριβή.

Οι αιτούντες/ αιτούσες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/απόφοιτες Τμήματος Ιατρικής ή να έχουν συναφές πτυχίο με μεταπτυχιακό πάνω σε ιατρικό θέμα.
Η κατάθεση των αιτήσεων είναι έως τις 28/02/2021.

Προϋποθέσεις:
1. Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τον Σακχαρώδη Διαβήτη
2. Στην αίτησή του/της ο αιτών/ η αιτούσα δεσμεύεται, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η οικονομική υποστήριξη της Διδακτορικής του/της Διατριβής, ότι:
α) θα δημοσιεύσει σχετική εργασία στο επιστημονικό περιοδικό "Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά"
β) θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Διδακτορικής του/της Διατριβής σε Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας
γ) θα αναφέρει στην εισαγωγή της Διατριβής του/της ότι ενισχύθηκε οικονομικά από τη Δ.Ε.Β.Ε.
δ) θα καταθέσει στη βιβλιοθήκη της Εταιρείας ένα αντίτυπο της Διατριβής του/της

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την πρότυπη μορφή αίτησης, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας [email protected] Στη συνέχεια, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι παρελήφθη η αίτησή σας από τα γραμματεία στο τηλ. 2310 250034.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτόκολλο, όπως αυτό κατατέθηκε στο Ίδρυμα που έκανε δεκτό τον τίτλο της Διατριβής σας.

Πρότυπη μορφή αίτησης
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-