-


Μετεκπαίδευση στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη σε αναγνωρισμένο Κέντρο/ Εργαστήριο στο εξωτερικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Β.Ε., σε συνεδρίασή του στις 15/1/2021, αποφάσισε ότι δέχεται αιτήσεις για Μετεκπαίδευση στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη σε αναγνωρισμένο Κέντρο/ Εργαστήριο στο εξωτερικό.
Οι αιτούντες/ αιτούσες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/απόφοιτες Τμήματος Ιατρικής ή τμήματος Νοσηλευτικής.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτησή σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], και στη συνέχεια να επιβεβαιώσετε τηλεφωνικά (τηλ. 2310 250034) ότι παρελήφθη η αίτησή σας.
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-